Love is all you need.

Şimal, 15, İstanbul. Memnun oldum.

Biriniz de çıkıp plüton’a sordu mu? Kardeş seni gezegenlikten çıkarıyoruz haberin olsun diye? Ben plüton olsam kendimi uzay boşluğuna bırakırdım. Profesörlüğü de atom fiziğine de lanet olsun.

(Source: vallahisenbiliyorsun, via nazarboncukluutusehpasi)

Ne insanlar gördüm,tumblrı yok ama bizden biri.Ne insanlar gördüm,blogu var ama adeta facebook emosu.

(Source: pembebeneklipanda)

Resim dersinden bile gına geliyosa M.E.B otur bir düşün. Allasen bir otur düşün.

(Source: kubraligamze, via nazarboncukluutusehpasi)

Bana yalan söylediklerinde çok iyi anlayabiliyorum ama yüzlerine vurmadığım için beni salak sanıyorlar.

(Source: a-sosyalkiz, via dahahenuzvakitvarken)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter