Love is all you need.

Şimal, 15, İstanbul. Memnun oldum. Aşığım.

melezoldugunusanangirl:

enbirincimal:

farukeczanesinibulankiz:

Saksı Olmanın Faydaları (film)

bu çocuğa aşık olasım geldi

Logan her rolüyle aşık olunası dfngjhfdn

Mukemmel filmdi be

(via 0ihavenoidea0)

(via heyjonwin)

(via feeltotallylost)

If they miss you, they’ll call. If they want you, they’ll say it. If they care, they’ll show it. And if not, they aren’t worth your time.

ivorycalifornia:

i told my mom i was gonna exercise and she laughed at me

(Source: sorryugh, via kabusunuyasayankiz)

Yeni nesil hababam sınıfı müziğinin yavaş çalınınca hüzünlü, hızlı çalınınca neşeli olduğunu bilmeyecek.

(Source: cikolataaskina, via sarilsakgecermi)

Bulut (via uglyandfatforever)

(via abicokseviyom)

Ve sonra bana güldü.
İnanır mısınız bilmem ama,
İçimde bir yerde güneş açtı.
Parladı, göğsümden yukarılara taştı.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter